Międzynarodowy Kongres – Erchonia Bussiness Meeting

W dniach 24-27 października 2019 roku uczestniczyliśmy w międzynarodowym kongresie dotyczącym zastosowania zimnych laserów w terpii przeciwbólowej i regeneracyjnej.
Miejscem tego ważnego spotkania był hotel Ritz Carlton w Orlando.
Naszą klinikę reprezentowali dr Agnieszka Suchoszek- Sandelewska i dr Artur |Sandelewski.
Podczas obrad najwybitniejsi specjaliści w tej dziedzinie medycyny prezentowali wybrane zagadnienia nowego podejścia do leczenia bólow kregosłupa, stawów i mięśni.
Prof. Daniel Murphy skupił się na zastosowaniu zimnych laserów w terpii chorób zwyrodnieniowych mózgu – ch. Parkinsona i ch. Alzheimera. W swoich wykłądach wykazał również, że zimne lasery przynoszą bardzo dobre efekty po wstrząśnieniach mózgu.
Dr Jerome Rerucha przedstwił autorskie protokoły w leczeniu pourazowych bóli kostno- mięśniowych. Omówił też wpływ światła zimnego lasera na mitochondria i ATP.
Dr Richard Silvestrein omówił bardzo dobre rezultaty w leczeniu zapalenia rozścięgna podeszwowego stopy używając lasera PL TOUCH.
Dr Robert Silverman przedstawił wpływ zimnych laserów PL TOUCH na oś jelito- mózg.
Zimne lasery działąją na tkanki poprzez fotobiomodulację.
Fotobiomodulacja to zjawisko, w którym energia lasera bezpośrednio działa na łańcuch oddechowy każdej komórki naszego ciała. Efektem tego działania jest wzrost ATP- magazynu energii w naszym organiźmie.
W San-Medical leczymy pacjentów laserem PL TOUCH.