Medycyna regeneracyjna – Zastępowanie starych tkanek i komórek nowymi