Bezpieczeństwo przeszczepu włosów | Znieczulenie miejscowe