przeszczep włosów cena

Tematyka turystyki medycznej w Polsce jest dobrze rozwiniętym zagadnieniem opisywanym przez naukowców, lekarzy, jak i specjalistów ds. pozyskiwania zagranicznego pacjenta, jednak aktualne badania stanu polskiej gospodarki, zmian koniunkturalnych polskiej ekonomii i ich konsekwencji dla rynku usług medycznych wymagają śledzenia na bieżąco na tak konkurencyjnym rynku, jakim jest rynek usług medycznych Europy Centralnej. Specyfika polskiego rynku to przede wszystkim ogromny procent PKB wypracowywany na jednym z największych rynków wewnętrznych Europy, który mimo to znajduje miejsce na oferowanie usług dla osób spoza naszych granic, w szczególności usług zdrowotnych jak uzdrowiska, SPA, czy operacje implantologiczne i plastyczne. Odmiennie do tendencji międzynarodowych, Polska skupia uwagę głównie klientów usług stomatologii i implantologii, mimo dalekosiężnych prognoz zakładających a priori wartość polskiego rynku turystyki medycznej na 23 mld złotych w 2020 roku, będą to z pewnością głównie pacjenci tych usług. Niezaprzeczalnym faktem jest, iż Polska jest potentatem turystycznym jako cel wypoczynkowo- rekreacyjny, lecz zaledwie mniej niż 400 tysięcy z 15,6 mln turystów, którzy rokrocznie do nas przyjeżdżają skłania się ku poddaniu się zabiegom medycznym w Polsce. To wysoki odsetek co prawda i to z tendencją wzrostową tak w liczbach pacjentów jak i w kierunkach z których przybywają do Polski (Wielka Brytania, USA, Szwecja, Norwegia, Dania, Niemcy, lecz obecnie również z Chin i Izraela). Tych tendencji nie polepszy ani silna gospodarka, ani stabilna sytuacja polityczna ani twardy kurs złotówki, czy niedawny skok Polski w rankingu na 7dmą pozycję pod względem gospodarki w UE. Szczegółowe badania rynku turystyczno-medycznego polskiego od roku 2009 prognozują około 400 tysięcy pacjentów zdrowotnych wybierających Polskę i polskie usługi w obecnych latach, i rzeczywiście, w 2018 było ich około 250 tysięcy, co potwierdza stałą rokroczną dwucyfrową
tendencję wzrostową. Jednak konkurencja nie śpi i obecnie Polska jest co najwyżej trzecim kierunkiem turystyczno-medycznym w Europie Centralnej – nie pierwszym. Co zatem zrobić aby prognozowane 400 tysięcy kuracjuszy zdrowotnych skusić na skorzystanie z usług medycznych u nas, a nie w finansowo konkurencyjnych Czechach, Chorwacji, czy Węgrzech?
Na to pytanie zdają się odpowiadać w praktyce najlepiej same polskie kliniki, a szczególnie te które zostały wyselekcjonowane przez polskiego pośrednika usług medycznych o największym na rynku doświadczeniu – Clinic Hunter Ltd. Wybrane przez Clinic Hunter kliniki to swoisty przykład dla innych jak radzić sobie ze zmiennym rynkiem usług medycznych w Europie, z konkurencją cenową Chorwacji, Turcji czy nawet Indii. Lista tych klinik jest ułożona kluczem województw, spełnianiem warunku specjalizacji w usługach z dziedzin, na które jest największy popyt pacjentów zagranicznych, tj. stomatologii, implantologii, chirurgii plastycznej, ortopedii i przeszczepach włosów, oraz oczywiście których targetem są pacjenci zagraniczni. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi przez nas Najaktywniejszymi Klinikami na Polskim Rynku w wersji anglojęzycznej, lub w języku polskim.

English version: https://clinichunter.com/2019/11/18/most-proactive-clinics-on-the-polish-medical-tourism-market/